Sito separujące

Innowacja od SUT

Sito separujące TS jest wyłącznym rozwiązaniem firmy SUT – Sinawehl GmbH Umwelttechnik

Modell TS 20

Sito separujące odwołuje sie do zasady balistycznej, przy której następuje oddzielenie różnych materiałów poprzez różnice w krzywych ich lotów.

 

Sito separujące - Modele TS

Separator TS 06
Długość 8.000 mm
Szerokość 2.700 mm
Wysokość 2.700 mm - 3.500 mm
Przepustowość max. 50 m³/h
Moc znamionowa 12 kw
max. tonaż 12 to/h

Separator TS 12
Długość 8.000 mm
Szerokość 4.000 mm
Wysokość 2.700 mm - 3.500 mm
Przepustowość max. 120 m³/h
Moc znamionowa 12 kw
max. tonaż 30 to/h

Separator TS 20
Długość 8.000 mm
Szerokość 8.000 mm
Wysokość 2.700 mm - 3.500 mm
Przepustowość max. 200 m³/h
Moc znamionowa 12 kw
max. tonaż 50 to/h

 

Funkcja oddzielania

W sicie separującym przeprowadzane jest oddzielenie mieszaniny cząstek bazujące na różnicach w torach lotu materiałów (zasada balistyczna). Materiał wejściowy dostarczany jest na pochyloną, rotująca powierzchnię (wannę sitową). Poprzez rotację wytwarzany jest impuls, który transportuje części płaskie (2D) w górę. Części objętościowe (3D) są reflektowane i transportowane w dół. W trakcie tego procesu miszanina na powierzchni sita oddziela się od przylegających cząstek, które spadają jako frakcja podsitowa.

Sortowanie na różne frakcje:

 • Toczące się materiały ciężkie, np.: przedmioty puste w środku , butelki z tworzyw sztucznych, kamienie, drewno, puszki, ...
 • Płaskie, lekkie materiały, np.: folie, tekstylia, papier, kartony, produkty z włókien, ...
 • Frakcja podsitowa – odpowiednio do perforacji płyty sortującej mogą by oddzielane różne wielkości ziarna
 • Optymalne rozłożenie na bezpośrednio przyłączonej taśmie przyspieszajacej NIR (urządzenie na podczerwień)
 • Wczesne oddzielenie ewentualnych domieszek szkła
 • Wzajemna przyczepność materiałów jest eliminowana

frakcja ciężka

frakcja ciężka

frakcja lekka

frakcja lekka

frakcja podsitowa

frakcja podsitowa

Wyposażenie opcjonalne

 1. Wspomaganie powietrzem wspiera przepływ materiałowy części lekkich, przez co stwarza sie wyższy stopień dokładnosci separowania.
 2. Rynna nadawczo-rozdzielcza dzieli przepływ materiału na całej szerokości sita.
 3. Stalowa konstrukcja wsporcza wykonana jest zgodnie z wymaganiami statyki całej instalacji.
 4. Pomost roboczy wykonany jest zgodnie z wymaganiami całej instalacji i zapewnia łatwą i bezpieczną konserwację sita separującego.
 5. Technika przenośnikowa obejmuje podanie materiału i odbiór pojedyńczych frakcji.
 6. Regulacja pochylenia w celu dopasowania wyniku sortowania do różnorodnych materiałów. Pochylenie może by ustawiane elektrycznie/hydraulicznie w zakresie 0°–12°.

Wspomaganie powietrzne

Wspomaganie powietrzne

stalowa konstrukcja wsporcza + lej nadawczy

stalowa konstrukcja wsporcza + lej nadawczy

pomost roboczy

pomost roboczy

pomost roboczy

pomost roboczy

Przenośnik łańcuchowy (Zastosowanie: nadawa, dozowanie, bufor)

Przenośnik łańcuchowy
(Zastosowanie: nadawa, dozowanie, bufor)

Ustawienie pochylenia (elektryczne ustawienie pochylenia)

Ustawienie pochylenia
(elektryczne ustawienie pochylenia)

Zalety

Zalety sita separującego TS w stosunku do separatora z napędem korbowym i z łopatami wzdłużnymi oraz wielokrotnymi:

 • Wysoki stopień separacji
 • Wysoki stopień dyspozycyjności
 • Duża przepustowość
 • Łatwe dopasowanie do różnorodnych materiałów
 • Małe nakłady serwisowe
 • Zewnętrzne elementy napędowe i nośne bez kontaktu z materiałem (małe zabrudzenie, łatwy dostęp)
 • Bez zagrożenia splątaniem się folii, taśm, itp.
 • Brak zanieczyszczeń frakcji podsitowej przez papier, folie, itp.
 • Brak zagrożenia zaklinowaniem (wysoka dyspozycyjność)
 • Brak centralnego smarowania (niskoobsługowe lub bezobsługowe zawieszenie)
 • Wannowy system jednopłytowy

PDF Download

 

Sito separujące TS

Sito separujące TS

Obszary zastosowań

 • Komunalne odpady zmieszane
 • Komunalne odpady z selektywnej zbiórki
 • Przemysł, rzemiosło